Prezentace Scala vs. Java 8

V rámci interních školení u nás proběhla prezentace představující programovací jazyk Scala a porovnávající jej s jazykem Java ve verzi 8. Scala je programovací jazyk kompatibilní s Javou, který v sobě kombinuje objektově orientované a funkcionální programování. Tento jazyk, navržený v roce 2003 Martinem Oderskym, německým počítačovým vědcem působícím ve Švýcarsku, se vyznačuje několika zajímavými vlastnostmi jako jsou pattern matching, duck typing či anonymní funkce. Právě posledně jmenované Anonymní funkce přinesla i Java 8 v podobě lambda výrazů.

Agenda školení

Představení jazyka Scala

 • Navrhl Martin Odersky v roce 2003
 • Integruje funkcionální a objektově orientované programování
 • Kompatibilní s jazykem Java
 • Platformy: JVM, LLVM

Syntaxe

 • Volná pravidla syntaxe
 • Stručnost
 • Nepovinné středníky
 • var, val, def

Zajímavé vlastnosti

 • Pattern matching
 • Anonymní funkce
 • Duck typing
 • Clousures
 • Currying

Objekty

 • Vše je objekt
 • Objekt – singleton pattern
 • Třídy Any, AnyVal, AnyRef, Null, Nothing
 • Třídy, abstraktní třídy, traity, templaty, dědičkost

Funkce

 • Povinné typování parametrů
 • Procedura
 • Anonymní funkce
 • Parameter placeholder

Anonymní funkce

 • Java 8 – lambda výrazy
 • Modifikace proměnných vně funkce

XML

 • Podpora parsování
 • Ukázka kódu

Výkon

 • Výpočetně asymptoticky ekvivalentní Javě
 • Vyšší paměťová náročnost
 • Kratší kód

Ukázky kódu

 • Hello world
 • Duck typing
 • Currying
 • Clousures
 • Quick sort

Ukázky z prezentace

scala-vs-java1
Stručné představení jazyka Scala a jeho hlavních vlastností, vyzdvižení jeho přínosů a nevýhod.

scala-vs-java2
Ukázka kódu řadícího algoritmu quick sort, která demonstruje stručnost syntaxe Scaly.

scala-vs-java3
Ukázka použití lambda výrazů v Javě 8 a ekvivalentní používání anonymních funkcí ve Scale.

Závěr

V prezentaci jsme se seznámili s vlastnostmi jazyka Scala a porovnali jsme jej s jazykem Java, ukázali jsme si několik příkladů jeho použití a v závěru prodiskutovali jeho klady a zápory. Během diskuse, která následovala po prezentaci, byly účastníky komentovány hlavně anonymní funkce a možnosti jejich používání v jazyce Scala. Jako největší výhoda jazyka Scala z diskuse vyšel duck typing, tedy možnost definovat parametry funkce pouze pomocí metod, které implementují bez nutnosti implementovat jednotné rozhraní. Následně pak také proběhla diskuse o výkonu programů napsaných ve Scale. Pokud Vás náplň školení zaujala či máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@bcvsolutions.eu.

Leave a Reply