Nová verze CzechIdM 9 přináší business role, podporu MS-SQL a CSV konektor

Nová verze CzechIdM 9 Malachit přináší sdružování rolí do business rolí, podporu pro svůj chod i na MS-SQL a zcela nový CSV konektor.

Malachit je minerál. Má zpravidla zelenou barvu. U nás se vyskytuje i na Příbramsku.

Download

Business roles

Business role lze popsat jako sdružení více rolí do jedné. Když identita získá business roli, získává automaticky i všechny role podřazené.

Dílčí podřazené role mají stejnou platnost jako business role. Když je přidělená business role odstraněna z identity, všechny dílčí role se také automaticky odstraní.

Přiřazování a odebírání podřazených rolí CzechIdM provádí na pozadí asynchronně. Uživatel tedy při větším množstvím rolí není omezován čekání na webové rozhraní.

Ukázka podřazené role

business_02

Ukázka přiřazení business role a jedné podřazené role.

Více informací v dokumentaci zde (ENG).

Nové funkcinality:

Opravené chyby:

Like this:

Další témata