BCV solutions s.r.o.

Blog CzechIdM

Centralizovaná správa souborového systému prostřednictvím CzechIdM – realizace

Popisem způsobu, jakým náš Identity Manager CzechIdM může spravovat oprávnění na souborovém systému, se věnuje článek Centralizovaná správa souborového systému. Zde je názorně ukázáno, jak jednoduše se dají oprávnění prostřednictvím CzechIdM spravovat, jak si mohou jednotliví uživatelé žádat o oprávnění na sdílené adresáře, jak funguje schvalování přístupů z pohledu vedoucích jednotlivých uživatelů, případně z pohledu […]

2. 10. 2012 •

Správa účtů v XML souborech a jejich distribuce

V tomto článku popíši, jak jsem pomocí IdM řešil správu účtů v XML souboru. Tento soubor je zdrojem účtů pro aplikaci běžící v tomcatu a je načítán pouze při startu. Po editaci souboru je proto potřeba tomcat restartovat. Aplikace běží na dvou serverech, před kterými je loadbalancer, jež mezi ně rozhazuje požadavky. XML soubory je […]

24. 9. 2012 •

Hromadné akce v CzechIdM

Před několika dny jsme administrátorům našeho Identity Managementu CzechIdM nabídli novou možnost – spouštění takzvaných hromadných akcí. V článku se s hromadnými akcemi blíže seznámíme, naučíme se je používat a na jednoduchém příkladu si ukážeme jejich využití.

18. 9. 2012 •

CzechIdM a autentizace proti koncovému systému

CzechIdM nabízí svým uživatelům webové rozhraní, ve kterém mohou zažádat o přístupy nebo měnit svá hesla na koncových systémech. V článku, jehož úvod si právě čtete, se podíváme, jak je zajištěna bezpečnost přihlášení do CzechIdM, jaké možnosti přihlášení CzechIdM poskytuje a jaká je jejich technická implementace. Administrátoři CzechIdM tu rovněž naleznou návod, jak ověřovat uživatele […]

10. 9. 2012 •

Školení Identity Management a Identity Manager CzechIdM

Mít Identity Manager, který člověku může v mnohém pomoci, a neumět ho naplno využít? To přeci není logické! Z toho důvodu pořádáme pro naše zákazníky školení, ať již při nasazování našeho Identity Manageru CzechIdM do provozu, tak i v rámci nezávislých konzultací. Naše školení upravujeme dle požadavků každého ze zákazníků. V tomto článku si projdeme […]

14. 8. 2012 •

Framework pro automatické testování jBPM Workflow zobrazujících formuláře

Předmětem článku je automatizace integračních testů jBPM Workflows pro CzechIdM. Poměrně často potřebuje workflow v nějaké své fázi převzít uživatelská data z formuláře. To je problém v případě automatického testu, kde uživatele nemáme. Pokud se nechceme pustit do zdlouhavého shánění nebohých dobrovolníků, či se uchýlit k použití Selenia, musíme si vytvořit vlastní způsob simulace formulářového […]

23. 7. 2012 •

Migrujeme Sun DS na 389 Directory server

Stojíte-li před podobným úkolem, najdete v tomto článku pár informací jak jsme my řešili migraci pro našeho zákazníka. Cílem bylo nahradit zastaralý adresářový server Sun Directory Server (dále jen Sun DS) verze 5.2 za novější software, který bude možné dále patchovat a udržovat. V našem případě se jednalo o nahrazení dvou multi-master serverů a několik […]

16. 7. 2012 •

When you say CzechIdM

What is CzechIdM? The CzechIdM Identity Manager is a tool providing central and automatic management of all user identities (accounts, groups etc.) in the whole network, with no negative impact on the work of the current system. CzechIdM communicates with end systems in their native protocols (LDAP, JDBC, SSH, …). CzechIdM is usually connected to […]

7. 6. 2012 •

CzechIdM a správa poštovního serveru

Náš Identity Manager CzechIdM nasazený u zákazníků umí spravovat souborové systémy, doménové účty, firemní systémy, ale také poštovní servery. A právě správy poštovního serveru pomocí CzechIdM se bude týkat tento článek. Co je to poštovní server? Poštovní servery (mail servery) slouží ke zpracování elektronické pošty (e-mailů). Elektronickou poštu umí přijímat, ale také předávat dalším poštovním […]

4. 6. 2012 •

CzechIdM správa SAMBA domény II.

V tomto článku si ukážeme konkrétní scénáře při správě domény pomocí CzechIdM a technologie doménového řadiče SAMBA. V minulém článku jsme nastínili, jak jednoduše je možné pomocí Identity Manageru CzechIdM spravovat doménu postavenou na Sambě. Pokud jste článek dosud nečetli, doporučuji tak nyní udělat: http://blog.bcvsolutions.eu/czechidm-sprava-domeny/.

21. 5. 2012 •