Ohlédnutí za RedHat Developer Conference 2012

Od pátku 17. 2. do soboty 18. 2. probíhala na půdě Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně konference, na které jsme nemohli chybět. Ve svém článku se pokusím zachytit atmosféru na konferenci, shrnu své dojmy z jejího průběhu a zmíním některé technologie a příspěvky, které mě zaujaly.

Vzhůru do Brna!

Deset minut před šestou se proto scházíme na parkovišti na pražském Opatově, nasedáme do auta a vyrážíme. Hustě sněží, v rádiu hlásí jednu nehodu za druhou a po D1 se auta sotva vlečou. Cesta se tak protáhne o dobrou hodinu, před budovu fakulty dorazíme s pomocí Boží a GPS na minutu přesně.

První přednáška začíná v devět hodin ráno. Na rozehřátí absolvujeme povídání o Single Sign-On a o tom, pro který systém jednotného přihlášení se rozhodla JBoss Community. Prezentace probíhají paralelně ve třech sálech a počítačových laboratořích, v hale před učebnami se podává občerstvení. Všechno se odehrává v uvolněné atmosféře, jednotliví přednášející se snaží o neformálnost a vybízejí k diskuzím.

Errai – pokud nemáte rádi JavaScript

Ve druhém kole se jdeme podívat na příspěvek, který prezentuje Christian Sadilek. Věnuje se frameworku Errai a zpětně vzato jde o možná nejzajímavější přednášku, kterou jsem na konferenci navštívil.

Krátce o technologii samotné: Errai slouží k tvorbě webových aplikací. Její hlavní síla spočívá v tom, že umožňuje velkou část aplikační logiky přesunout ze strany serveru na stranu klienta. A co víc: veškerý kód může být vytvořen v jazyce Java s pomocí některých speciálních anotací, klientská část je následně pomocí GWT převedena do JavaScriptu.

Za co však chci Christiana Sadileka pochválit nejvíc, jsou jeho prezentační dovednosti. Hovoří jasně a srozumitelně, předvádí názorné ukázky a velmi rychle si získá publikum. Coby rodilý mluvčí má v angličtině oproti českým přednášejícím pochopitelně výhodu. Tímto směrem bych možná chtěl směrovat i svou hlavní připomínku k organizátorům: pro příští ročníky by nebylo špatné najmout tlumočníky do angličtiny. I přes zahraniční účast byla většina posluchačů i mluvčích z Česka, občas tak docházelo ke kuriózní rozmluvě dvou Čechů v angličtině, přičemž velká část informace se bohužel ztratila v překladu na obou stranách.

Něco na zamyšlení

V předsálí se mezitím živě diskutuje, po chlebíčcích se jen zapráší a pití všeho druhu teče proudem. Někteří se snaží řešit deset logických úkolů, které pro účastníky připravili lidé z Red Hatu. Řešení jednoho nebo dvou jsou všeobecně známá, u ostatních se člověk musel zapotit o něco víc a jeden dodnes považuji za téměř neřešitelný elegantním způsobem:-). Ostatně, posuďte sami:

Hovoří spolu dva kamarádi. Každý z nich zná jedno přirozené číslo větší než 1, ale nezná číslo druhé. Jeden z kamarádů zná součet čísel, druhý jejich součin. Probíhá následující konverzace:

Kamarád č.1.: „Znám součin čísel, ale neznám součet. Nevím, jaká čísla to mohou být.“

Kamarád č.2.: „Znám součet čísel, ale neznám součin. Nevím, jaká čísla to mohou být. Vím, že součet je menší než 14.“

Kamarád č.1.: „To jsem věděl. A teď už dokonce vím, co je to za čísla.“

Kamarád č.2.: „Už to taky vím.“

Otázka: Co je to za čísla?

Drools

Odpoledne zhlédnu pěkný příspěvek Geoffreyho De Smeta o Drools. Ve zkratce: představte si, že vytváříte pro banku systém, který má v jistém okamžiku rozhodnout, zda žadateli bude, či nebude přiklepnuta hypotéka. Rozhodnutí závisí na mnoha faktorech: na věku žadatele, na věku ručitele, na příjmech obou a jejich partnerů a na mnohém dalším. Coby vývojář nejste schopen kvalifikovaně rozhodnout a vepsat rozhodovací proces natvrdo do kódu by vedlo k problémům, až se pravidla za týden nebo za dva změní. Popsaný problém řeší Drools; expert na hypotéky dostane přehledné grafické rozhraní, jehož prostřednictvím bude schopen za hodinu sebesložitější pravidla sám nastavit a otestovat. Na hypotéky se technologie samozřejmě neomezuje: Drools umožňuje odborníkům-neprogamátorům, aby podle situace rychle a efektivně přenastavili rozhodovací procesy v libovolné aplikaci.

Roboti hrají fotbal

Navečer, jakmile skončí poslední pásmo přednášek, se dav posluchačů dá do pohybu směrem k jídelně. Počet židlí však zdaleka neodpovídá počtu účastníků; přes výtečné jídlo se proto nakonec raději vydáme na hotel a uvolníme místo ostatním.

Noc trávíme v hotelu Avanti, který účastníkům konference poskytl sníženou cenu. Pokoje jsou velmi příjemné, vybavené slušným internetem. Než jdeme spát, studujeme přesné zadání jedné soutěže: odpoledne jsme totiž navštívili velice zajímavou přednášku o robotických turnajích u nás a ve světě a s kolegou Jardou Mlejnkem plánujeme vytvořit jednoho virtuálního robota do letošního ročníku soutěže pořádané Red Hatem. Mimochodem, pokud jste ještě neviděli finále světového šampionátu robotího fotbalu mezi USA a Japonskem, vřele doporučuji k zhlédnutí na Youtube. Je opravdu veselé.

Ranní clouds

V sobotu ráno ještě vyslechneme několik příspěvků zabývajících se cloudem a souvisejícími technologiemi. Možná ale nejsem sám, kdo měl z přednášek rozpačitý dojem. Jako kdyby si cloud žádal ještě pár let na to, aby mohlo být jasně definováno, co se cloudem přesně myslí, a co o něm říkat a jakým způsobem.

Závěr

Po poledni nasedáme do auta a vyrážíme na zpáteční cestu. Myslím, že můžu mluvit jménem celého našeho týmu, když prohlásím, že jsme se v Brně nenudili a na případný další ročník se zase rádi přijedeme podívat.

Kdybyste se chtěli podělit o své vlastní zážitky z konference, měli otázky nebo se jen chtěli pochlubit řešením logické úlohy o dvou kamarádech, neváhejte napsat do diskuze nebo na vojtech.matocha@bcvsolutions.eu!

Like this:

Další témata