Kalendářové služby a webmail SOGo

Kalendářové a poštovní služby si zajišťujeme ve firmě sami pomocí mailserveru popsaného v jednom z předchozích článků a kalendářů přes DAViCal. Mailserver jako takový funguje perfektně, ale s DAViCal máme trošku problémy – v některých případech nefungují správně práva, jeho správa je dost komplikovaná a nemá webové rozhraní pro uživatele. Došli jsme tedy k závěru, že nahradíme DAViCal vhodnějším nástrojem.

Po dlouhém testování vyhrálo SOGo.

SOGo

SOGo je opensource groupware obsahující emailového klienta, kalendářové služby a sdílené kontakty. Celé prostředí je lokalizované do většího množství jazyků včetně češtiny.

Důležité funkce SOGo

Pro instalaci SOGo je nutné mít nakonfigurovaný vlastní mailserver zajišťující SMTP a IMAP. Používáme mailserver popsaný v návodu “Mailserver – Postfix, Dovecot a MySQL“. Správu poštovních účtů provádíme přes webové rozhraní PostfixAdmin.

Uživatelské účty si SOGo umí vytáhnout z SQL databází i LDAPu, stejně tak globální/sdílené kontakty.

SOGo je napsané v Objective-C s využitím SOPE frameworku. Pro svůj běh vyžaduje ještě webserver (např. Apache).

Webové rozhraní SOGo

Webmail

Webmail v SOGo je dost propracovaný. GUI se chová podobně jako tlustý klient. Webmail mi dost připomíná Thunderbirda.

Do poštovního klienta je možné nastavit víc poštovních účtů.

Screenshot asi řekne víc:

Screen Shot 2011 11 18 at 21 08 31

Kalendář

Kalendářové služby SOGo obsahují perfektního webového klienta, který umožňuje snadno nastavit sdílení (viz screenshoty na konci článku v porovnání s DAViCal).

Screen Shot 2011 11 20 at 9 28 41

Kontakty

SOGo umožňuje vést dost slušnou databázi kontaktů. Napříč celým SOGo funguje automatické doplňování (stejně jako např. seznam nebo google při vyhledávání) – když začnete psát nový email a budete postupně psát jméno kontaktu, SOGo automaticky doplní adresu.

Screen Shot 2011 11 20 at 9 31 02

Spolupráce kalendáře SOGo s vnějším světem

Thunderbird

Pro Thunderbird existuje rozšíření pro větší integraci se SOGo – je dostupné ke stažení přímo na domácí stránce SOGo.

Rozhraní Thunderbirda vypadá po instalaci rozšíření od SOGo téměř totožně s webovým rozhraní SOGo:

Screen Shot 2011 11 20 at 11 22 34

Outlook

SOGo nově umožňuje využít Outlook, viz jejich tisková zpráva.

iCal

Po přidání účtu do iCalu se automaticky zpřístupní i sdílené kalendáře ze SOGo (přejmenoval jsem si je, jinak se ukazuje plné jméno a email vlastníka).

Screen Shot 2011 11 18 at 21 27 53

Mobilní klienti

SOGo nativně umožňuje přístup přes CalDAV nebo k ICS přes WebDAV ke kalendářům. Pro klienty podporující SyncML je dostupný SOGo konektor do Funambolu (synchronizační server).

Používám SOGo kalendář v iPhone – konfigurace je standardní, zadá se server, uživatelské jméno a heslo a iPhone automaticky dostane všechny kalendáře, které mám v SOGo dostupné.

SOGo v iPhone

Porovnání správy oprávnění pro kalendáře

DAViCal

Správa oprávnění v DAViCal je dost složitá a ne úplně funkční. Pro 2-3 kalendáře nám fungovalo vše relativně dobře, ale při počtu cca 10 lidí se začaly objevovat divné závady – uživatel nemohl zapisovat do svého kalendáře a neviděl některé kalendáře jiných uživatel.

Správa oprávnění ke kalendáři uživatele v DAViCal:

Správa práv v DAViCal

SOGo

Uživatel může nastavit práva na svůj kalendář pro ostatní. GUI je zpracované tak, aby vypadalo a chovalo se co nejvíce jako tlustá aplikace (dvojklik, pravé tlačítko a kontextové menu).

Správa oprávnění ke kalendáři v SOGo:

Prava sogo

Po zvolení “Sdílení” vysokčí nové okno se seznamem uživatelů, kterým sdílíte svůj kalendář. Seznam můžete upravovat dle libosti. Každému uživateli můžete rovnou svůj kalendář přihlásit.

Screen Shot 2011 11 20 at 9 32 23

Dvojklikem na uživatele vyskočí okno s nastavením oprávnění ke kalendáři:

Screen Shot 2011 11 20 at 9 32 37

Like this:

Další témata