BCV solutions s.r.o.

Blog Vojtěch Matocha

Případová studie: Průběžná migrace z Oracle IdM Waveset na CzechIdM

V září letošního roku jsme se pustili do unikátní akce – postupného přechodu z Identity Managementu od bývalé společnosti Sun k našemu vlastnímu produktu, Identity Managementu CzechIdM. Produkt bývalé společnosti Sun (dnešní oficiální název je Oracle Waveset) už není novým vlastníkem, firmou Oracle, dále vyvíjen ani podporován. Jeden z našich zákazníků se proto rozhodl pro […]

31. 10. 2012 •

Hromadné akce v CzechIdM

Před několika dny jsme administrátorům našeho Identity Managementu CzechIdM nabídli novou možnost – spouštění takzvaných hromadných akcí. V článku se s hromadnými akcemi blíže seznámíme, naučíme se je používat a na jednoduchém příkladu si ukážeme jejich využití.

18. 9. 2012 •

CzechIdM a autentizace proti koncovému systému

CzechIdM nabízí svým uživatelům webové rozhraní, ve kterém mohou zažádat o přístupy nebo měnit svá hesla na koncových systémech. V článku, jehož úvod si právě čtete, se podíváme, jak je zajištěna bezpečnost přihlášení do CzechIdM, jaké možnosti přihlášení CzechIdM poskytuje a jaká je jejich technická implementace. Administrátoři CzechIdM tu rovněž naleznou návod, jak ověřovat uživatele […]

10. 9. 2012 •

Napojení portálu na CzechIdM

Před několika týdny jsme u zákazníka úspěšně nasadili Identity Manager CzechIdM pro správu uživatelských účtů ve webovém portálu. V článku, jehož úvod si právě čtete, se zblízka podíváme na architekturu napojení a na použité technologie.

6. 8. 2012 •

Digitální podpis ve formátu PDF

Zaručený elektronický podpis je v současnosti již běžným způsobem, jak pomocí kvalifikovaného certifikátu zajistit nezpochybnitelnou souvislost mezi elektronickým dokumentem a jeho autorem. Elektronický podpis slouží především k identifikaci autora a k zajištění integrity dokumentu, tedy aby zaručil, že dokument nebyl od svého vytvoření bez vědomí autora pozměněn. Klasická verze elektronického podpisu však chápe elektronický podpis […]

15. 5. 2012 •

Oracle Waveset: připojujeme systém pomocí Scripted JDBC adaptéru

Značný počet systémů, které jsou používané v dnešní době, ukládá data o svých uživatelích do relační databáze. Každá databáze má ale jinou strukturu; data jsou rozložena do různých tabulek a má se s nimi v různých situacích jinak zacházet – některé systémy například mažou informace o odstraněných uživatelích, některé ne. Scripted JDBC adaptér představuje univerzální […]

9. 5. 2012 •

Eskalace v CzechIdM – jBPM timery

Docent Novák si zažádal o přístup do specializované knihovny, ve které by chtěl najít odpověď na otázku, na kterou během výzkumu narazil. Žádost už ale šest dní leží někde na stole a nevypadá to, že se jí v brzké době vůbec někdo bude zabývat. Pan Pokorný, který má knihovnu na starost, totiž odjel na dlouhou […]

15. 3. 2012 •

Ohlédnutí za RedHat Developer Conference 2012

Od pátku 17. 2. do soboty 18. 2. probíhala na půdě Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně konference, na které jsme nemohli chybět. Ve svém článku se pokusím zachytit atmosféru na konferenci, shrnu své dojmy z jejího průběhu a zmíním některé technologie a příspěvky, které mě zaujaly. Vzhůru do Brna! Deset minut před šestou se […]

2. 3. 2012 •

Oracle: paralelní zpracování

Dnešní databáze běžně obsahují miliony záznamů. Kdyby je měl databázový stroj při každé změně či každém dotazu procházet postupně jeden po druhém, trvalo by to několik hodin. Řešením, které vytěží maximum z dostupného hardware a zvládne úkol v mnohem kratším čase, může být paralelizace. Databáze Oracle verze 11 tuto možnost poskytuje. V článku se podíváme, […]

9. 2. 2012 •

Hibernate: cizí klíče bez cizích klíčů

Při implementaci našeho Identity Manageru CzechIdM jsme narazili na zajímavý problém týkající se technologie Hibernate a struktury tabulek v databázi. Potřebovali jsme zajistit funkcionalitu, kterou běžně poskytují v databázi cizí klíče. Jenže právě cizí klíče jsme použít nemohli. V tomto článku se na náš problém podíváme a vysvětlíme si, jak se nám ho podařilo vyřešit […]

20. 12. 2011 •