Praktická ukázka CzechIdM – screenshoty uživatelského rozhraní

Pojďme se spolu podívat na praktické snímky obrazovek ze správy identit v CzechIdM. Grafické prostředí je velmi čisté, intuitivní a rychlé. Zde jsou ukázky toho nejpodstatnějšího, co vám pomůže velmi usnadnit řízení životního cyklu identit.

Karta uživatele s osobními údaji a dalšími záložkami:

Pracovní úvazky uživatele přiřazené například na základě informací z HR systému:

 

Základní “homepage” uživatele vyhrazuje hlavní místo přiřazeným úkolům:

Konkrétní oprávnění jedné z rolí:

Dialog pro nastavení politiky hesel:

 

 

Žádost uživatele o změnu práv – rolí:

 

Přidání role na konkrétní pracovní úvazek zaměstnance. Roli lze přidat nejen na identity, ale i na konkrétní kontrakt-úvazek zaměstnance:

 

Dialog pro připojení systému MS-Active Directory do správy IdM:

 

Nadřízený se může jednoduše podívat na své podřízené a nastavovat jim hesla nebo práva do aplikací:

Úkoly pracovníka, čekající v IdM na vyřízení :

Vedoucí schvaluje přístupy v tomto dialogu:

 

Dialog pro připojení CSV souboru pro jednorázové nebo automatické načítání nebo zápis:

 

Detail technické definice schvalovacího workflow včetně diagramu průchodu.

 

Každé workflow může administrátor jednoduše nahrát do systému přetažením:

 

Log operace pokusu o založení účtu v systému LDAP:

 

Dialog s informací o napojeném systému LDAP, který je aktuálně v režimu pouze pro čtení:

 

Brzda provisioningu je nastavení, které zamezuje nechtěné hromadné změně na koncovém systému, například způsobené chybou personalisty:

 

Operace, které lze provést nad uživatelskou identitou:

Dialog pro nastavení pravidelné synchronizace systému Vema:

 

Dialog pro volbu konkrétního konektoru u napojení systému MS-AD:

 

IdM má log, kde eviduje každý odeslaný mail uživatelům při notifikaci:

 

Přehledná dokumentace REST API i s příklady je dostupná u každé instalace CzechIdM:

 

Role lze seskupovat do kaskád nadřazených a podřazených “business rolí”, které rozhodují o tom, že se získáním určité role s vyšším oprávněním budou nižší oprávnění přidělena už automaticky:Dialog průchodu workflow schvalování včetně zobrazení aktuálního stavu – teď se čeká na schválení manažerem:

 

Log – detail požadavku na administrátora pro vytvoření účtu na koncovém systémy v případě tzv. virtuálního systému, tj. nepřímo schvalovaného:

Změnit heslo uživateli lze nejen v CzechIdM, ale současně i ve všech napojených systémech, případně jednotlivě:

 

U každého napojeného systému lze zvolit výchozí politiku hesla – danou politiku pak bude CzechIdM pro změnu hesla v koncovém systému využívat:

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply