Migrujeme z FIMu na CzechIdM

Zajistili jsme migraci ze stávajícího řešení Forefront Identity Manager 2010 (dále jen MS FIM) na náš Identity Manager CzechIdM. Zákazník byl s FIMem nespokojen z důvodu vysokých licenčních nákládů a chybné implementaci předchozím dodavatelem, kdy řešení přetěžovalo svojí chybovostí operátory. Projekt migrace na CzechIdM trval 3 měsíce.

czechidm-ms

Řešeny byly následující procesy životního cyklu identit:

1. Příchod nového zaměstnance
2. Přejmenování identity uživatele
3. Úprava popisného atributu
4. Změna funkčního místa
5. Přechod zaměstnance mezi pobočkami
6. Zástup při dlouhodobé nepřítomnosti
7. Ukončení zástupu při dlouhodobé nepřítomnosti
8. Vynětí z evidenčního počtu
9. Ukončení vynětí z evidenčního počtu
10. Ukončení platnosti uživatele

Při implementaci byly opraveny zjevné chyby v procesech a v chování MS FIM. Implementace všech funkcí byla provedena s důrazem na další rozšiřitelnost.

CzechIdM je napojen na následující systémy – personální systém Vema a helpdesk Oracle Siebel. Primárním zdrojem informací o uživatelských identitách je personální systém Vema, ve kterém jsou evidováni všichni zaměstnanci. V personálním systému je taktéž evidována organizační struktura a tím i funkční zařazení.

Systém Oracle Siebel slouží jako helpdesk servisní aplikace. CzechIdM zajišťuje zakládání, modifikaci a mazání kontaktů a vytváření ticketů v Siebelu. Pro připojení k CzechIdM byl vyvinut nový konektor, který spravuje kontakty a tickety v Siebelu voláním příslušných webových služeb (SOAP). Konektor je navržen a implementován tak, aby se dal v budoucnu jednoduše rozšířit o správu produktů a aktiv.

Řešení CzechIdM bylo úspěšně nasazeno do produkčního provozu 31.1.2013 po 2 týdnech testování zákazníkem.

Závěr

Nevyhovuje vám váš Identity Manager? Hledáte lepší řešení správy identit a nevíte jak na to? Neváhejte mne kontaktovat na info@bcvsolutions.eu. Máme zkušenosti s IdM od Microsoftu, IBM, Oracle, Sun i Novellu.

Líbí se mi to:

Další témata