Monthly Archives: October 2010

“Virtuální” atributy v adresářovém serveru

Pro uživatele používáme adresářový server (~LDAP) z CentOSu. V LDAPu máme všechny uživatelské účty jak pro maily, tak i pro upload na web případně další služby. Pro každý mailový účet jsou v LDAPu vedené informace o kvótě, kterou přebírá Dovecot. Vznikl požadavek na nastavení doménových kvót, nikoliv jen pro jednotlivé schránky. Ke každému mailovému účtu je tedy nutné přidat informaci o celkovém místě, které může doména využívat. Ke každému mailovému účtu je to kvůli dovecotu, neumí se (nebo nevím jak) zeptat vícekrát na jednotlivé kvóty. Jenže zapisovat jednu hodnotu, která se vztahuje k doméně, ke každému z mailových účtů je čuňárna. Muselo by se to při každé změně všude přepisovat. Snadnější je schopností vlastností adresářového serveru aby informace přenášel z jednoho místa – ze záznamu domény.

Continue reading

Nová administrace webhostingu Klenot.cz

Na webhostingu Klenot.cz jsme spustili pro zákazníky zcela nový webhosting. Změn je skutečně velké množství. Zde se zaměříme pouze na nové administrační rozhraní.

Při vytváření nové administrace jsme vycházeli především z požadavků zákazníků. Mezi nově implementované funkce patří například rozšířená správa e-mailových schránek, správa databází, dns záznamů a dalších FTP přístupů. Dostupné jsou také podrobné informace o stavu provedených objednávek a expiraci domén.

Continue reading

Rozeslání hromadného e-mailu

Občas dochází k situacím, kdy je potřeba hromadně rozeslat email. Takováto situace nastane například v případě, kdy dojde k nějakým změnám v konfiguraci na serverech, které se přímo týkají funkčnoti a chodu poskytovaných služeb. Jenoduchým řešením je napsat si malý shellovský skript, který tuto práci vykoná za nás.

Na serveru máme nainstalován a nakonfigurován poštovní server (MTA) postfix. Pro odesílání zpráv jsem použil sendmail, který představuje rozhraní pro odesílání emailů přes postfix. Aby měli emaily správný formát a byly poslány v správném kódování a v HTML tak je potřeba nadefinovat si hlavičku emailu a předat ji sendmailu.

Nechť v souboru template.html se nachází šablona emailu, který chceme rozeslat. V souboru email.list máme seznam emailů, na které chcem email rozeslat. Každý řádek v tomto souboru představuje jednoho zákazníka. Takže když máme na zákazníka více emailů, tak jsou emailové adresy v jednom řádku odděleny čárkou.

#!/bin/bash

TEMPLATE=/tmp/template.html
LIST=/tmp/email.list

while read EMAIL; do
	/usr/bin/printf %b "To: $EMAIL\nSubject: Predmet zpravy\nMIME-Version: 1.0\nContent-type: text/html; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n`cat "$TEMPLATE"`" | \
	/usr/sbin/sendmail -F "Webhosting Klenot.cz" -f nase@adresa.cz $EMAIL && \
	echo "`date +%H:%M:%S\ %d-%m-%Y`: email zarazen do fromty pro: $EMAIL" >> /tmp/emails.queued
	sleep 2;
done < "$LIST"

exit 0